Chính sách của Radaro

1. Người mua share:

Điều 1: Những bài viết có nội dung đồi trụy, đả kích hay sản phẩm độc hại, bị nghiêm cấm không được lưu hành(như ma túy, mại dâm…), thì hệ thống sẽ hủy yêu cầu đăng bài.

Điều 2: Chúng tôi sẽ kiểm duyệt tất cả các bài viết để xác định xem nội dung đó có bất hợp pháp hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi hay không, và chúng tôi có thể xóa hoặc từ chối hiển thị nội dung mà chúng tôi có lý do chính đáng để tin rằng nội dung đó vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc luật pháp.

Điều 3: Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối, phê duyệt hoặc xóa bỏ mọi bài viết vì bất kỳ lý do gì, theo quyết định riêng của mình, bao gồm các bài viết ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ của chúng tôi với người dùng hoặc các bài viết liên quan đến quảng cáo quảng bá cho nội dung, dịch vụ hoặc hoạt động trái với vị thế cạnh tranh, lợi ích hoặc triết lý quảng cáo của chúng tôi.

Điều 4: Không được gây trở ngại cho phần mềm của chúng tôi hoặc tìm cách truy cập chúng bằng phương pháp nào đó không thông qua giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp.

Điều 5: Việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi không có nghĩa là bạn được sở hữu bất cứ các quyền sở hữu trí tuệ nào đối với Dịch vụ của chúng tôi. Không được xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo pháp lý nào được hiển thị trong hoặc kèm theo Dịch vụ của chúng tôi.

Điều 6: Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi theo như được luật pháp cho phép, bao gồm cả các luật và quy định hiện hành về quản lý xuất khẩu và tái xuất khẩu. Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn nếu bạn không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi đang điều tra hành vi bị nghi ngờ là sai phạm.

Điều 7: Trong phạm vi được luật pháp cho phép, toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Radaro cũng như các nhà phân phối của Radaro sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào không thể dự đoán được một cách hợp lý.

Điều 8: Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách Radaro sử dụng và lưu trữ nội dung trong chính sách về sự riêng tư hoặc các điều khoản bổ sung dành cho Dịch vụ cụ thể. Nếu bạn gửi phản hồi hoặc đề xuất về Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng phản hồi hoặc đề xuất của bạn mà không phải chịu bất cứ nghĩa vụ nào.

Điều 9: Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ của chúng tôi thay mặt cho doanh nghiệp, thì doanh nghiệp đó chấp nhận các điều khoản mà Radaro quy định. Doanh nghiệp đó sẽ bồi hoàn và giữ cho Radaro cũng như các công ty liên kết, cán bộ, người đại diện và nhân viên của Radaro không bị tổn hại đối với bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện hoặc tố tụng nào nảy sinh hoặc có liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc vi phạm các điều khoản này, bao gồm cả bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí nào phát sinh từ các khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, khiếu kiện, phán quyết, chi phí tố tụng và tiền phí luật sư.

Điều 10: Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho một Dịch vụ, chẳng hạn như để phản ánh những thay đổi về luật hoặc những thay đổi về Dịch vụ của chúng tôi. Bạn nên thường xuyên tìm hiểu các điều khoản này.

Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các điều khoản bổ sung đã được sửa đổi trong Dịch vụ được áp dụng. Các thay đổi sẽ không áp dụng hồi tố và sẽ có hiệu lực không sớm hơn mười bốn ngày sau khi các thay đổi đó được đăng. Tuy nhiên, những thay đổi liên quan đến chức năng mới của Radaro hoặc các thay đổi được thực hiện vì lý do pháp lý sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

2. Người share:

Điều 1: Mỗi một cá nhân khi tham gia vào cộng đồng của Radaro chỉ được phép tạo duy nhất một tài khoản Facebook và phải cung cấp các thông tin cơ bản sau: Ngày, tháng, năm sinh; khu vực(tỉnh thành).

Điều 2: Khi tham gia hệ thống, người sử dụng Facebook phải để chế độ công khai số lượng bạn bè. Bài viết khi chia sẻ để chế độ công khia tối thiểu 05 ngày.

Điều 3: Không được tải vi-rút, hoặc mã độc hại hay làm bất cứ điều gì có thể vô hiệu hóa, ảnh hưởng đến hoạt động của phần mềm của chúng tôi.

Điều 4: Không được thu thập dữ liệu từ hệ thống của chúng tôi bằng các phương tiện tự động hoặc cố gắng truy cấp dữ liệu (nếu không được chúng tôi cho phép).

Điều 5: Chúng tôi sẽ kiểm duyệt tất cả các bài viết để xác định xem nội dung đó có bất hợp pháp hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi hay không, nếu người chia sẻ viết các nội dung xấu về sản phẩm/dịch vụ thì hệ thống sẽ không thanh toán tiền và lập tức bạn sẽ bị blog ra khỏi cộng đồng của Radaro.

Điều 6: Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn nếu bạn không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi đang điều tra hành vi bị nghi ngờ là sai phạm.

Điều 7: Không được gây trở ngại cho phần mềm của chúng tôi hoặc tìm cách truy cập chúng bằng phương pháp nào đó không thông qua giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp.

Điều 8: Việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi không có nghĩa là bạn được sở hữu bất cứ các quyền sở hữu trí tuệ nào đối với Dịch vụ của chúng tôi. Không được xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo pháp lý nào được hiển thị trong hoặc kèm theo Dịch vụ của chúng tôi.

Điều 9: Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho một Dịch vụ, chẳng hạn như để phản ánh những thay đổi về luật hoặc những thay đổi về Dịch vụ của chúng tôi. Bạn nên thường xuyên tìm hiểu các điều khoản này.

Điều 10: Ứng dụng không dành cho Facebook ảo. Mỗi cá nhân chỉ được sử dụng một Facebook chính chủ để đăng kí là thành viên của Radaro. Để đảm bảo tính xác thực,RADARO yêu cầu người share phải cung cấp ảnh chứng minh thư trước khi thực hiện lệnh rút xu. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong việc hủy quà hoặc lỗi chuyển khoản thu nhập cho khách hàng nếu khách hàng không tuân thủ đúng quy định của Radaro.

Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các điều khoản bổ sung đã được sửa đổi trong Dịch vụ được áp dụng. Các thay đổi sẽ không áp dụng hồi tố và sẽ có hiệu lực không sớm hơn mười bốn ngày sau khi các thay đổi đó được đăng. Tuy nhiên, những thay đổi liên quan đến chức năng mới của Radaro hoặc các thay đổi được thực hiện vì lý do pháp lý sẽ có hiệu lực ngay lập tức.